Uusikaupunki halusi asiantuntijan mielipiteen

Gidon Infra antoi asiantuntijan mielipiteen eri saneerausvaihtoehdoista.

Vesilaitos järven rannalla

Lähtötilanne

JLOY laati Uuteenkaupunkiin (Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi) kaksi esitutkimusta.

Uudenkaupungin Veden hankkeessa tutkittiin nykyisen raakavesiputken saneeraamisvaihtoehtoja no-dig menetelmällä.

Vakka-Suomen Veden hankkeessa tutkittiin Laitilan suunnasta tulevan siirtoviemärin uudelleen järjestelyjä hajuhaittojen poistamiseksi.

Mitä teimme

Uudenkaupungin Veden hankkeessa tutkittiin nykyisen raakavesiputken saneeraamisvaihtoehtoja no-dig menetelmällä. Putken nykyinen sijainti seuraa pääosin maantietä, mutta osa on painotettu läheisen järven pohjaan.  Kohteeseen ehdotetut no-dig menetelmät ovat pitkäsujutus tai suuntaporaus.

Vakka-Suomen Veden hankkeessa tutkittiin Laitilan suunnasta tulevan siirtoviemärin uudelleen järjestelyjä hajuhaittojen poistamiseksi. Hajuhaittoja esiintyy kohdassa, jossa kolme jätevesiviemäriä yhtyy samassa kaivossa. Jätevesiviemäri jatkuu yhtenä putkena, jonka kapasiteetti ei ole riittävä. Tutkimme vieressä sijaitsevan käytöstä poistetun viemäriputken uudelleen käyttöönottoa varten sukkasujutusta ja liitosten tekemistä nykyiseen verkostoon.

Lopputulokset

Tilaajan edustajana toimi verkostovastaava Petri Strömberg. Petri kertoo yhteistyöstä JLOY:n kanssa:

Gidon Infran (silloin vielä JLOY) tekemä esitutkimus vastasi odotuksia. Tavoite oli saada ulkopuolisen asiantuntijan mielipide ja ratkaisu, joka toimii työkaluna jatkosuunnittelulle. Yhteistyö Gidon Infran kanssa oli erittäin toimivaa. Alan ammattilaisten kanssa on helppo työskennellä, kun puhutaan yhteistä kieltä. Keskustelut toivat esiin uusia näkökulmia ja tekniikoita, joita itselle ei välttämättä olisi tullut mieleen.

Yhteistyö Gidon Infran kanssa oli erittäin toimivaa. Alan ammattilaisten kanssa on helppo työskennellä, kun puhutaan yhteistä kieltä. Keskustelut toivat esiin uusia näkökulmia ja tekniikoita, joita itselle ei välttämättä olisi tullut mieleen.

Petri Strömberg, verkostovastaava, Uusikaupungin Vesi Oy