Haluamme tehdä kaivamattoman tekniikan helpommin ymmärrettäväksi.

Koulutamme kaivamattoman tekniikan osaajia

Kaivamaton tekniikka säästää sekä kustannuksia että ympäristöä. Projektissa mukana olevan kannattaa kuitenkin tietää, millaisia haasteita voi tulla eteen. Koulutamme verkoston omistajista kaivamattoman tekniikan osaajia.

Haluatko oppia kaivamattomasta tekniikasta lisää? Räätälöimme myös tarvelähtöisesti asiakaskohtaisia koulutuksia.

No-dig diplomikurssi

Järjestämme verkostonomistajille vuosittain kolmipäiväisen No-Dig Vesihuolto -diplomikurssin. Kurssilla käydään kattavasti läpi erilaisiin kohteisiin ja menetelmiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Kurssin jälkeen osallistujat voivat omassa työssään tunnistaa projektit, joissa kaivamaton tekniikka voisi tarjota etuja sekä arvioida alustavasti eri menetelmien soveltuvuutta projekteihin. Diplomikurssi on saanut osallistujilta erittäin myönteistä palautetta.

Seuraava kurssi pidetään vuonna 2025.

Syvempää ymmärrystä kaivamattomien menetelmien mahdollisuuksista sekä rajoitteista. Uusia kontakteja.

Tosi hyvä paketti, jota mielellään suosittelee kollegoille!

Maakunnat go No-dig

Kaivamattoman tekniikan edut infrarakentamisessa ovat kiistattomat, mutta sen käyttö vaatii erityisosaamista. Siksi järjestämme uutena palveluna maakunnallisia koulutuspäiviä, joissa poraudutaan niin verkostojen uudisrakentamis- kuin saneeraustapoihin kaivamattomilla menetelmillä, niiden vaatimuksiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin.