No-dig Diplomikurssin sisältö

Tervetuloa diplomikurssillemme! Tavoitteenamme on tehdä kaivamaton tekniikka helposti ymmärrettäväksi.

Kaivamaton (No-dig) asennustapa yleistyy vesihuoltorakentamisessa
ja -saneerauksessa voimakkaasti. Tekniikoihin
liittyy paljon sellaisia huomioitavia asioita, joita ei tule vastaan ns.
perinteisessä, kaivamalla tehdyissä putkilinjojen asennustöissä.
Tämä vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja osaamista myös projektien
suunnittelutyöhön.

Kaivamaton tekniikka ei ole hyväksi vain kuntien taloudelle.
Se säästää lisäksi luontoa, minimoi häiriöt liikenteelle ja ei juurikaan
vaikuta asukkaiden arkeen. Työ sujuu nopeasti, CO2-päästöt ovat
minimaalisia ja massiivisilta maanvaihdoilta vältytään.

Näistä syistä sinunkin kannattaa alkaa ajatella kaivamattomasti!

Ensimmäinen askel on oppia ymmärtämään miten se tehdään.
Tervetuloa diplomikurssillemme!

Tietoa kurssista

Kurssilta saat teoriatietoa kaivamattomasta tekniikasta ja
edellytyksiä kaivamattomien ratkaisujen toteuttamiseen. Lisäksi
opit käytännön taitoja tarpeiden tunnistamiseen, suunnitteluun ja
hankintoihin kaivamattomalla tekniikalla toteutettujen projektien
näkökulmasta.

Kurssi tarjoaa myös hienon tilaisuuden uusien kontaktien solmimiseen
ja kokemusten jakamiseen samalla alalla toimivien ihmisten kanssa.

Kurssin tavoitteita

 • Pystyt työskentelemään kaivamattomalla
  tekniikalla toteutetuissa projekteissa itsenäisesti ja
  turvallisesti.
 • Saat kattavat perustiedot kaivamattoman
  tekniikan menetelmistä ja niiden käytöstä
  rakentamisessa ja saneerauksessa.
 • Saat vinkkejä kaivamattoman tekniikan
  järjestelmälliseen hyödyntämiseen.
 • Osaat tunnistaa yleiset ongelmat ja
  mahdollisuudet selvitys- ja suunnitteluvaiheessa
  sekä ennen hankintoja.
 • Osaat arvioida itse, mitkä menetelmät sopivat
  kuhunkin projektiin.
 • Saat tietää, millaista tukea tarkoituksenmukaisten
  dokumenttien laatimiseen on saatavana.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita

 • Geotekniikka
 • Materiaalit
 • Kaivamattomat tekniikat ja menetelmät ja
  niiden käyttö
 • Miten työskennellään systemaattisesti
  No-Dig-prosessin kanssa
 • Esiselvitykset, suunnittelu ja hankinnan
  valmistelut
 • Laadunvarmistus No-Dig-saneerauksissa

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu verkostojen omistajille, jotka työskentelevät vesi- ja viemäriputkien
asentamisen ja saneerauksen parissa.
Kurssi koostuu kolmesta (3) intensiivipäivästä, jotka sisältävä luentoja, ryhmäkeskusteluja ja paljon hyödyllistä
tietoa. Osa luennoista voi olla englanniksi. Kaikki kirjallinen materiaali on suomeksi. Myös suomalainen
kouluttaja on koko ajan paikalla.

Osallistujien palautetta

”Oppinut uutta ja verkostoitunut. Tosi hyvä paketti, jota mielellään suosittelee kollegoille.”
”Paljon uutta hyödyllistä tietoa. Hyvät työkalut oikean menetelmän valintaan.”
”Lisää tietoa erilaisista menetelmistä ja niiden käytettävyydestä.
Hyviä vinkkejä ja käytännöllisiä työkaluja.”
”Menetelmiin selvyyttä, mikä menetelmä käy mihinkin maastoon ja olosuhteisiin.
Sekä materiaaleista tietoa, mikä käy mihinkin olusuhteisiin.”
”Syvempää ymmärrystä kaivamattomien menetelmien mahdollisuuksista
sekä rajoitteista. Uusia kontakteja.”

Palautekyselyn satoa

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä kurssivastaava Jukka Huuskoon puhelimitse numeroon
040 759 0043 tai sähköpostitse osoitteeseen jukka.huusko@gidoninfra.fi


Gidon Infra Oy tarjoaa asiantuntevia kaivamattoman tekniikan konsulttipalveluita. Tavoitteenamme on tehdä kaivamaton tekniikka helposti ymmärrettäväksi. Meiltä saat tukea selvityksiin, suunnitteluun, hankintoihin ja projektin johtamiseen.

Gidon Infra Oy (ent. Johan Lundberg Oy) on perustettu vuonna 2018. Olemme kaivamattomaan tekniikkaan erikoistunut suunnittelutoimisto. Päätoimialamme ovat suunnittelu, konsultointi monessa projektin
eri vaiheessa ja koulutus.

Osallistumme myös erikoisalojen teknisten ohjeiden laatimiseen. Lisätietoa meistä saat kotisivuiltamme.