Konsultointi

Työskentely kanssamme antaa turvaa koko projektin läpiviemiselle.

Kaivamattoman tekniikan konsultointi

Valitsemalla kaivamattoman tekniikan ratkaisun voit säästää suuria summia rahaa ja vähentää reilusti ympäristövaikutuksia. Kaivamattomiin projekteihin liittyy toki aina tietty riski – väärän menetelmän käyttäminen väärässä paikassa voi käydä kalliiksi. Konsultoimme mielellämme projektianne, vähentäen sen epävarmuustekijöitä.

Työhömme kuuluu mahdollisten riskien tunnistaminen jo ennen urakan aloittamista. Kun riskit on tunnistettu, pystymme suunnittelemaan riskien toteutuessa tarvittava toimet etukäteen ja näin pienentää epävarmuutta urakan läpiviemisessä.

Tekemämme esitutkimus helpottaa tilaajan päätöksentekoa. Samalla esitutkimus pienentää niin teknisiä, ympäristöön vaikuttavia kuin taloudellisiakin riskejä projektin suunnittelun, hankinnan ja läpiviemisen aikana. Työskentely kanssamme antaa turvaa koko projektin läpiviemiselle.

Kun tehdään oikein jo alusta alkaen, tarkoittaa se aina isoja säästöjä.

Gidon Infra

Esitutkimuksen aikana kartoitamme kaikki hankkeeseen jo olemassa olevat faktat ja selvitämme lisätietojen tarpeen.
Esitutkimuksemme vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko kaivamatonta vaihtoehtoa?
  • Mikä se voisi olla?
  • Mitä se suunnilleen maksaisi?

Esitutkimus tuottaa tilaajalle luotettavaa taustatietoa päätöksenteon tueksi.

Portaittain etenevä työskentelymallimme tukee suunnittelutyön systemaattisuutta. Kun verkostonomistaja on esitutkimuksen perusteella valinnut toteutustavan, teemme rakennussuunnittelun ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Suunnittelemme tarvittaessa asiakkaidemme verkostoille kuntotutkimusohjelman, jolla voidaan luotettavasti selvittää verkoston kuntoa. Tunnemme olemassa olevat kuntotutkimusmenetelmät ja pystymme suosittelemaan soveltuvaa ratkaisua kulloiseenkin tarpeeseen. Jos asiakkaiden linjat on kuvattu, voimme tutkia kuvausmateriaalin ja suositella tuloksiin perustuvat jatkotoimenpiteet.

Tunnemme No-dig -menetelmät, niiden vaatimukset ja soveltuvuuden erilaisiin maaperäolosuhteisiin. Tiedämme, mitä ja millaista dataa tarvitaan maaperästä menetelmän valinnan tueksi. Teemme geotutkimussuunnitelman ja voimme suositella tutkimukselle tekijää omasta verkostostamme tai ohjeistaa asiakkaan osoittamaa tutkijaa.

Vertailemme lähtötietojen pohjalta, mitkä menetelmät sopisivat parhaiten ko. projektiin.

Valvomme, että valitun No-dig -menetelmän asentaminen on asianmukaista ja että asiakkaan laatuohjeita noudatetaan.

Laadimme hankinta- ja kilpailutusasiakirjat sekä avustamme kilpailutuksessa, esimerkiksi kartoittamalla ja haastattelemalla urakoitsijat. Me tiedämme, millaiset lähtötiedot tarvitaan kunkin menetelmän kohdalla, joten avullamme urakoitsijatkin pystyvät antamaan luotettavampia tarjouksia. Laajan kotimaisen ja kansainvälisen verkostomme kautta löydämme aina tekijän joka menetelmälle.

Laadimme yhteistyössä tilaajan kanssa kaivamattomien menetelmien laatuohjeistukset. Työn alussa käymme läpi tilaajan jo käyttämät menetelmät sekä halutut uudet menetelmät. Kun laatuohjeistuksen kohteena olevat menetelmät on valittu, selvitämme niiden nykyiset ohjeistukset, ohjeistuksen käyttötarpeet ja eri käyttäjien tarpeet. Työn tuloksena dokumentoimme laatuohjeistuksen menetelmittäin ja eri käyttäjät huomioiden.

Teemme vertailulaskelmia kaivamalla ja kaivamatta tehtävien hankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen välillä. Olemme kehittäneet oman laskentatavan, joka huomioi kattavasti päästöihin vaikuttavat tekijät eri menetelmien ja käytettävien materiaalien välillä. Laskelmat toimivat päätöksenteon tukena sopivaa menetelmää valittaessa.