Suunnittelu

Kaivamattoman tekniikan käyttö vaatii erityisosaamista. Hyvällä suunnittelulla minimoidaan riskit ja löydetään parhaat ratkaisut projektikohtaisesti.

Kaivamattoman tekniikan suunnittelu

Kaivamattoman tekniikan edut infrarakentamisessa ovat kiistattomat, mutta sen käyttö vaatii erityisosaamista. Siinä me Gidon Infralla voimme auttaa. Olemme insinööritoimisto, joka on erikoistunut No-dig-menetelmiin. Suunnitteluprosessimme etenee esitutkimuksesta aina rakennussuunnitteluun asti. Työstämme saa parhaan hyödyn ottamalla asiantuntijamme mukaan heti hankkeen alussa, jossa kohdetta voi tarkastella vielä ilman suurempia rajoitteita.

Edistämme suunnittelutyössä kestävää kehitystä. Suunnittelemme projektit aina ympäristö edellä, huomioiden mahdollisimman vähäpäästöiset ja ympäristöä säästävät ratkaisut. Pyrimme myös minimoimaan rakentamiseen käytettävän ajan ja resurssit.

Projekti onnistui todella hyvin. Koko projektin aikana asiantuntijoilla oli oikeanlainen rentous tekemiseen ja heitä oli myös helppo lähestyä millä asialla tahansa.

Kuopion Vesi Oy,
rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen

Esitutkimuksen aikana kartoitamme kaikki hankkeeseen jo olemassa olevat faktat ja selvitämme lisätietojen tarpeen.
Esitutkimuksemme vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko kaivamatonta vaihtoehtoa?
  • Mikä se voisi olla?
  • Mitä se suunnilleen maksaisi?

Esitutkimus tuottaa tilaajalle luotettavaa taustatietoa päätöksenteon tueksi.

Portaittain etenevä työskentelymallimme tukee suunnittelutyön systemaattisuutta. Kun verkostonomistaja on esitutkimuksen perusteella valinnut toteutustavan, teemme rakennussuunnittelun ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Suunnittelemme tarvittaessa asiakkaidemme verkostoille kuntotutkimusohjelman, jolla voidaan luotettavasti selvittää verkoston kuntoa. Tunnemme olemassa olevat kuntotutkimusmenetelmät ja pystymme suosittelemaan soveltuvaa ratkaisua kulloiseenkin tarpeeseen. Jos asiakkaiden linjat on kuvattu, voimme tutkia kuvausmateriaalin ja suositella tuloksiin perustuvat jatkotoimenpiteet.

Tunnemme No-dig -menetelmät, niiden vaatimukset ja soveltuvuuden erilaisiin maaperäolosuhteisiin. Tiedämme, mitä ja millaista dataa tarvitaan maaperästä menetelmän valinnan tueksi. Teemme geotutkimussuunnitelman ja voimme suositella tutkimukselle tekijää omasta verkostostamme tai ohjeistaa asiakkaan osoittamaa tutkijaa.

Vertailemme lähtötietojen pohjalta, mitkä menetelmät sopisivat parhaiten ko. projektiin.

Valvomme, että valitun No-dig -menetelmän asentaminen on asianmukaista ja että asiakkaan laatuohjeita noudatetaan.

Laadimme kohteisiin tarjouspyynnöt ja urakkaohjelmat, teemme työselostukset No-dig-osuudelle sekä tarvittaessa myös alituslupahakemukset.