Muotoputkea Puijon jyrkkään rinteeseen

Gidon Infra oli suunnittelijana haastavassa Puijon rinteen vesijohdon saneerausprojektissa.

kaksi sinistä muotoputkea

Lähtötilanne

Rinteen noin 45° kaltevuus asetti valittavalle menetelmälle omat vaatimuksensa.

Ensimmäiseksi Kuopion Vesi Oy halusi saada näkemyksen parhaasta tavasta saneerata vesijohto: Aluksi arvioitiin soveltuvat menetelmät ja materiaalit, tehtiin eri No-dig-vaihtoehtojen kustannusarviointi, suositus saneeraustavalle ja riskien arviointi.

Kun saneeraustapa oli päätetty, laadimme rakennussuunnitelman sekä toimimme rakennuttajakonsulttina tehden kaikki tarvittavat asiakirjat suomeksi ja englanniksi tarjouspyyntöjä varten. Rakennusvaiheessa toimimme myös tilaajan osoittamana teknisenä valvojana. Monissa hankkeen vaiheissa pidettiin yhteyttä myös kansainvälisiin alan toimijoihin, jotta asiakkaalle löytyisi paras mahdollinen saneerausvaihtoehto.

Menetelmäksi valikoitui muotoputkisujutus ja urakoitsijana toimi ruotsalainen Pollex AB.

jyrkkä rinne ja muotoputken asennus
Kolme työmiestä keskustelee työmaalla
muotoputkikela asennuskohteen reunalla

Mitä teimme

Gidon Infran tehtäviin kuului ensi vaiheessa arvioida mahdolliset menetelmät ja soveltuvat materiaalit, eri No-dig -vaihtoehtojen kustannusarviointi, tehdä. suositus saneeraustavalle ja putkimateriaalille sekä riskien arviointi. Tavoitteena oli saada näkemys siitä, mikä olisi paras tapa vesijohdon saneeraukselle.


”Kun saneeraustapa oli päätetty, laadimme rakennussuunnitelman sekä toimimme rakennuttajakonsulttina tehden kaikki tarvittavat asiakirjat suomeksi ja englanniksi
tarjouspyyntöjä varten. Toimimme rakennusvaiheessa myös tilaajan osoittamana teknisenä valvojana”, kertoo Gidon Infran asiantuntija Sari Pietilä.


”Projektin eri vaiheissa oltiin yhteydessä niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin asiantuntijoihin, materiaalitoimittajiin ja urakoitsijoihin. Yhteydenpito hoitui sujuvasti laajan kansainvälisen verkostoni kautta, joka on seurausta alalla työskentelystä 90-luvulta lähtien,” lisää toimitusjohtaja Jukka Huusko.

Lopputulokset

Rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen Kuopion Vesi Oy:stä kommentoi:

Mielestäni kaksi tärkeimmistä asioista konsultin toiminnassa on aikatauluissa pysyminen sekä tietää oman roolinsa projektissa. Gidon Infran asiantuntijat suoriutuivat näistä täydellisesti. Heitä oli myös helppo lähestyä millä asialla tahansa. He tekivät juuri sen mitä heiltä pyydettiin tekemään. Vaikka projektin aikataulu oli tiukka ns. valmistelevien töiden osalta, niin Gidon Infra hoiti asiat ripeästi ja ajallaan. Koko projektin aikana Gidon Infran asiantuntijoilla oli oikeanlainen rentous tekemiseen, jolloin tilaajakin pystyi ottamaan rennommin kohdatessaan sinällään uuden ja vieraan saneerausmenetelmän.

Projekti onnistui todella hyvin. Urakoitsija Pollex Ab:n n työryhmä oli mukava ja asiallinen ja tekeminen oli todella ammattitaitoista. Jokaisella työntekijällä oli oma rooli ja vastuu, jonka vuoksi työ eteni saumattomasti eteenpäin. Arvostin paljon sitä, että he kertoivat mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja minkä takia.


Jani Liukkonen toteaa lopuksi, että: ”Tämä projekti antoi Kuopion Vesi Oy:lle paljon arvokasta tietoa ja kokemusta kaivamattomista menetelmistä. Uskon että tämä sekä muut kaivamattoman menetelmän saneeraustavat lisääntyvät tulevaisuudessa myös Kuopiossa.

työmies kypärä ja liivi päässä
Jani Liukkonen työmaalla.

Suuret kiitokset vielä Gidon Infralle koko projektin onnistumisesta. Toivottavasti teemme
yhteistyötä tulevaisuudessakin.

Jani Liukkonen, rakennuttajainsinööri, Kuopion Vesi Oy

Urakoitsijan terveiset

Olemme hyvin tyytyväisiä projektin kulkuun, se saatiin vietyä läpi parhaalla mahdollisella tavalla ja kaikki osapuolet olivat erittäin ammattitaitoisia. Gidon Infran ja Mestar Kuopio Oy:n tekemät valmistelutyöt olivat perinpohjaisia ja loivat pohjan sujuvalle asennukselle. Pollex AB on tyytyväinen tehtyään ensimmäisen muotoputkiasennuksensa Suomessa!