Rantaradan ja moottoritien alitus

Gidon Infra oli suunnittelijana Rantaradan ja Helsinginkadun kaukokylmälinjan alituksessa.

Lähtötilanne

Turun Itäharjulle oli rakentumassa uusi toimistorakennus. Kiinteistö oli liittymässä Turku Energian kaukojäähdytysverkostoon. Turku Energian kaukojäähdytyksen nykyistä jakeluverkkoa ei sijainnut uuden kiinteistön vieressä. Näin ollen uutta verkostoa tuli rakentaa. Lähin liittymiskohta nykyisessä verkostossa sijaitsi parinsadan metrin päässä Helsinginkadun (vt1) ja Turku-Kirkkonummi raiteen (rantarata) toisella puolella.

Rata on pääraide Turusta Helsinkiin. Helsinginkatu on Turun kaupungin ylläpitämä 2-ajoratainen (2+2 kaistaa) katu ja valtatien 1 moottoritien jatke. Oli aika luonnollista, että liikennöintiä näillä väylillä ei kaivuutöiden takia voitu keskeyttää.

Lisäksi tuli huomioida lähellä sijaitseva silta sekä muut maanalaiset rakenteet.

Mitä teimme

Gidon Infralta pyydettiin ratkaisuvaihtoehtoja radan ja Helsinginkadun alitukseen kaukokylmäputkille.

Perustavoite on tuottaa riittävästi informaatiota, jotta tilaaja voi tehdä päätöksen käytettävästä menetelmästä. Esitutkimuksessa tehtiin maastokatselmus ja käytiin läpi olemassaoleva aineisto sekä määriteltiin tarvittavat lisätutkimukset. Näiden pohjalta asiakkaalle toimitettiin

– mahdollisten kaivamattomien menetelmien läpikäynti ja kustannusarviointi

– perussuunnittelu, putkilinjaukset

– riskien arviointi

Kun esitutkimus oli tehty ja menetelmä oli valittu, tehtiin myös rakennussuunnittelu käytännössä. Gidon Infra Oy toimi lisäksi työaikaisena asiantuntijakonsulttina.

Tällainen asiantuntijakonsultointi sisältää tarjousten käsittelyä ja urakkasopimusneuvotteluita, työnaikaista teknistä valvontaa ja konsultointia, mahdollisia teknisten asiakirjojen muutoksia, menetelmäkohtaista laadunvarmistusta sekä projektinhallintaa.

Lopputulokset

Gidon Infran työpanos täytti asiakkaan odotukset. Yhdessä työskentely oli hyödyllistä koko projektille ja kaukokylmä saatiin suunnitelmien mukaisesti virtaamaan radan ja moottoritien alitse.

Loppuarvioinnissa Gidon Infra sai parhaat arvosanat niin asiantuntemuksen kuin työskentelyfiiliksenkin osalta.

Työskentely Gidon Infran kanssa saa meiltä parhaan arvosanan niin asiantuntemuksen kuin työskentelyfiiliksenkin osalta.

Jussi Suvanto, Turku Energia