Kuusisaaren ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraus Helsingissä

Suunnittelualue on erittäin korkeatasoisesti rakennettua, eikä siellä haluta tarpeettomasti kaivaa.

Lähtötilanne

Työ sisälsi vesihuollon saneerauksen yleissuunnittelun Helsingin Kuusisaaressa ja Lehtisaaressa. Työssä oli tarkoituksena arvioida, kuinka laajasti vesihuollon saneerauksessa voidaan hyödyntää kaivamattomia menetelmiä. Suunnittelualue on erittäin korkeatasoisesti rakennettua, eikä siellä haluta tarpeettomasti kaivaa.

Tavoitteet

Suunnittelussa oli tavoitteena mahdollisimman sujuva ja häiriötön saneerauksen toteutus. Niinpä kiinnitettiin erityistä huomiota eri menetelmien vaatimiin työtiloihin ja niiden vaikutukseen ko. kohdissa. Saneerattavan vesijohdon koko DN100-300 ja pituus noin 3,5 km. Saneerattavan jäte- ja hulevesiviemärin koko DN300-500 ja pituus yhteensä noin 2 km.

Mitä teimme?

Työssä tarkasteltiin ensin soveltuvat asennusmenetelmät kohteen olosuhteet ja työn toteutettavuus huomioiden. Laadittiin raportti soveltuvista menetelmistä, sisältäen suositukset jatkosuunnittelulle, sekä riskien ja kustannusten arvioinnin.

Lopputulokset

Asiakas HSY sai kattavat dokumentit saneerausvaihtoehdoista ja niille soveltuvista menetelmistä. Koska alue halutaan saneerata mahdollisimman vähin häiriöin alueen asukkaille ja olemassa oleville rakenteille, kiinnitettiin erityistä huomiota eri menetelmien vaatimiin työtiloihin ja niiden vaikutukseen ko. kohdissa.

Suunnittelussa oli tavoitteena mahdollisimman sujuva ja häiriötön saneerauksen toteutus.