Mikrotunnelointi (maaporaus)

Menetelmä muistuttaa betoniputkien tunkkaamista, mutta se sopii kaikille maalajeille, myös homogeeniselle kalliolle.

Käytetään tunkkausputkien työntämiseen. Menetelmä muistuttaa betoniputkien tunkkaamista, mutta se sopii kaikille maalajeille, myös homogeeniselle kalliolle. Käytetään usein jäte- ja hulevesien kevyesti kallistuvien viettoputkien asennukseen, mutta myös veden ja sähkön suojaputkien asennukseen.

mikrotunneloinnin tekniikka, piirros

Lyhyt kuvaus mikrotunneloinnista:

Betoniputki työnnetään maahan hydraulisylinterien avulla.
Etuosassa on porauslaite ja ohjauslaite. Poran kärki irrottaa maata ja
kartiomainen murskain murskaa kivet ja lohkareet. Porauspöly pumpataan ulos
porausnesteen avulla suljetussa järjestelmässä, jossa maan päälle on asennettu
erotuslaite.


Sopivat maalajit: Savi, hiekka, sora, kivi, lohkareet ja kallio.
Rajoitteet: Ei geoteknisiä rajoitteita.
Aloituskaivanto: Porauslaitteiston tulisi mahtua kaivantoon, alkaen koosta
2 x 2 m. Tukivastus vaaditaan.
Putken pituus, halkaisija ja materiaali: 0–1 000 m, 250–4 200 mm, betoni.
Käyttökohteet: Jäte- ja hulevesien viettoputket. Myös suojaputket sähkö-, tele-,
kaasu-, kaukolämpö-, vesi- ja paineviemäriputkille.

Mikrotunnelointikone, piirroskuva