Mikrotunnelointi, TBM (kallioporaus)

Menetelmää voidaan käyttää myös homogeenisessä kalliossa vaihtoehtona
räjäytettävälle tunnelille.

Mikrotunnelointia käytetään yleensä betoniputkien työntämiseen (katso maaporaus-kohta),
mutta menetelmää voidaan käyttää myös homogeenisessä kalliossa vaihtoehtona
räjäytettävälle tunnelille.

mikrotunneloinnin tekniikka, piirros

Lyhyt kuvaus mikrotunneloinnista:

Etuosassa on porauslaite ja ohjauslaite. Porankärjen kovametallilevyt
halkaisevat ja irrottavat kalliota. Kartiomainen murskain murskaa irronneen
kallion. Porauspöly pumpataan ulos porausnesteen avulla suljetussa järjestelmässä,
jossa maan päälle on asennettu erotuslaite. Porauslaitetta painetaan eteenpäin sen
takana olevan betoniputken avulla. Uudet betoniputket asennetaan jälkikäteen
paineaseman hydraulisylinterien kohdalle.
Porauslaitetta voidaan myös käyttää ilman putkia, jolloin
se saa vastuksensa kallion tunnelin seinämistä. Joskus
kallio päällystetään porauslaitteen jäljessä betonisegmenteillä,
josta laite saa vastuksensa.


Putken pituus ja halkaisija: Mikrotunnelointi
0–1 000 m, 1 200–4 200 mm.
TBM 0–10 000 m, 1 200–14 000 mm.
Käyttökohteet: Jäte- ja hulevesitunnelit.
Myös sähkön, telelinjojen, kaasun,
kaukolämmön, veden ja paineviemäreiden
holvirummut.

Mikrotunnelointikone, piirroskuva